BECOXY cung cấp các sản phẩm mang đến cho bạn sự trải nghiệm tốt nhất !

Customer Relationship Management
Quản lý quan hệ khách hàng

Quản lý KH tiềm năng - Lead

Quản lý cơ hội - Opp

Quản lý thông tin khách hàng

Quản lý chiến dịch

Quản lý công việc chăm sóc

Sales Order
Quản lý bán hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý bảng giá

Quản lý chương trình khuyến mại

Quản lý hợp đồng

Quản lý đơn hàng

Purchase Order
Quản lý mua hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý bảng giá

Quản lý chương trình khuyến mại

Quản lý hợp đồng

Quản lý đơn hàng

WAREHOUSE MANAGERMENT System
Quản lý kho hàng

Quản lý sản phẩm

Quản lý kho

Quản lý bãi đỗ xe

Quản lý kế hoạch hàng, xe về

Quản lý chứng từ kho

Manufacturing Execution System
Quản lý sản xuất

Lên kế hoạch sản xuất

Quản lý kế hoạch sản xuất

Quản lý vật tư NVL

Quản lý tiến độ sản xuất

Quản lý nhân lực trong sản xuất

ACCOUNTING
Kế toán

Kế toán tổng hợp

Kế toán quỹ

Kế toán công nợ

Kế toán lương

Kế toán TSCĐ

Human Resource Management
Quản lý nhân sự

Quản lý hành chính

Quản lý nhân sự

Quản lý tài sản, CCDC

Quản lý công lương

Quản lý tuyển dụng

TASK MANGERMENT
Quản lý công việc

Quản lý công việc dạng Kanban, Grantt Chart

Quản lý công việc dạng lịch biểu

Quản lý tài liệu công việc cá nhân

Quản lý lịch cá nhân

Workflow - tự động

PROJECT MANGERMENT
Quản lý dự án

Quản trị rủi ro dự án

Quản lý dự án

Quản lý giai đoạn

Quản lý hạng mục

Quản lý ngân sách

Chính sách bảo hành

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, luôn có mặt khi khách hàng cần

Bảo hành khi có lỗi

Bảo hành khi có lỗi

Trong quá trình sử dụng xảy ra lỗi, Becoxy sẽ khắc phục ngay

Dữ liệu

Dữ liệu

Cam kết bảo mật & bảo toàn dữ liệu của bạn, không gây dò rỉ, thất thoát dữ liệu

Gọi ngay cho chúng tôi

Câu hỏi thường gặp

Hãy chọn hình thức liên hệ tại đây. Chúng tôi sẽ kết nối ngay với bạn

Để đăng ký dịch vụ của chúng tôi, chọn tại đây. Chúng tôi sẽ ngay lập tức hỗ trợ bạn.

Để gia hạn dịch vụ của chúng tôi, chọn tại đây. Chúng tôi sẽ ngay lập tức hỗ trợ bạn.

Để gia hạn dịch vụ của chúng tôi, chọn tại đây. Chúng tôi sẽ ngay lập tức hỗ trợ bạn.

Để đổi gói dịch vụ của chúng tôi, chọn tại đây. Chúng tôi sẽ ngay lập tức hỗ trợ bạn.