Chính sách sử dụng và dịch dụ

Hợp đồng dịch vụ

1 Phạm vi

Chính sách sử dụng và dịch vụ này, gọi tắt là " Chính sách ", áp dụng cho việc khách hàng sử dụng tất cả các dịch vụ do Becoxy hoặc các chi nhánh của chúng tôi cung cấp.

2. Cập nhật mới nhất

Ngày 01 tháng 01 năm 2023

3. Thay đổi Chính sách

BECOXY có thể thay đổi Chính sách này bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Chính sách tại https://portal.becoxy.com/vi và những cập nhật như vậy sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được công bố.

4. Vi phạm

Nếu khách hàng vi phạm Chính sách này, sẽ bị xem xét là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của MSA và/hoặc các thỏa thuận khác điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ.

5. Tài liệu bị cấm

Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ để hiển thị, lưu trữ, xử lý hoặc truyền tải các loại tài liệu như sau, hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả người dùng của mình:

- Tài liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu của bên thứ ba;

- Tài liệu liên quan đến bạo lực hoặc ủng hộ phân biệt đối xử;

- Tài liệu tục tĩu, xúc phạm quá mức hoặc phản cảm;

- Tài liệu ủng hộ hoặc khuyến khích hành vi phạm pháp;

- Tài liệu liên quan đến ma túy hoặc dụng cụ bất hợp pháp;

- Tài liệu độc hại;

- Phần mềm bất hợp pháp;

- Mã độc hại như vi-rút hoặc các chương trình độc hại khác;

- Tài liệu vi phạm các quy định pháp lý, bao gồm các quyền công khai hoặc riêng tư của bên thứ ba.

6. Hành động bị cấm

Khách hàng không được phép sử dụng hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng dịch vụ để:

- Gửi email thương mại không được yêu cầu (spam).

- Mạo danh hoặc bắt chước BECOXY hoặc bất kỳ thực thể nào khác để gửi spam.

- Thu thập thông tin cá nhân của người dùng khác một cách trái phép.

- Gửi email cho người dùng yêu cầu loại bỏ khỏi danh sách gửi thư.

- Bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý.

- Gửi spam đến một lượng lớn địa chỉ email không được phép.

- Gửi tài liệu hoặc thông điệp liên quan đến nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, hay phản cảm.

- Thực hiện các hoạt động phạm tội hoặc bất hợp pháp khác như hack, lừa đảo, hoặc quảng bá tội phạm.

- Sử dụng dịch vụ để chia sẻ hoặc quảng bá nội dung không phù hợp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

- Gửi mã độc hoặc phần mềm độc hại.

- Tham gia vào các hoạt động đa cấp.

- Gửi tin nhắn SMS, MMS hoặc thư văn bản không mong muốn hoặc vi phạm pháp luật.

- Sử dụng dịch vụ vi phạm tiêu chuẩn ngành, chính sách hoặc yêu cầu của BECOXY.

- Tuyên truyền nội dung không phù hợp cho trẻ em.

- Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc thông tin độc quyền của người khác.

- Mạo danh BECOXY hoặc bất kỳ thực thể nào khác hoặc thực hiện các hoạt động lừa đảo.

- Can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác.

- Tham gia hoặc quảng bá cờ bạc hoặc tiền điện tử.

- Vận hành các dịch vụ proxy hoặc các hoạt động không phù hợp khác.

- Kiểm tra hoặc can thiệp vào hệ thống một cách không được phép.

- Xóa thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ.

- Truy cập thuộc tính web của bên thứ ba mà không có sự đồng ý.